Obchodní podmínky

Nákupem zboží na e-shopu DesignBuy.cz a v kamenném obchodě Design Showroom souhlasíte s Obchodními podmínkami společnosti DesignCorporation s.r.o.

Obchodní podmínky

 1. ÚVODNÍ SLOVO A VYMEZENÍ POJMŮ

  1.1 ÚVODNÍ SLOVO
  Dále uvedené Obchodní podmínky upravují v souladu s §273 Obchodního zákoníku postup při uzavírání kupních smluv mezi prodejcem a kupujícím, stejně tak i vztahy vzniklé z této smlouvy. V případech, kdy existují mezi prodávajícím a kupujícím upravené podmínky, mají tyto přednost.

  1.2 VYMEZENÍ POJMŮ
  Elektronický obchod DesignBuy.cz je dále veden jako "prodejce" (kontaktní údaje viz bod 2.1), kupující je dále uváděn jako "zákazník", přepravce objednaného zboží je dále uváděn jako "dopravce", výrobce zboží je dále uváděn jako "dodavatel", stránky elektronického obchodu DesignBuy.cz jsou dále uváděny jako "stránky".

   
 2. PRODEJCE

  2.1 PRODEJCE ZBOŽÍ
  DesignBuy.cz, dále jako "prodejce"

  V zastoupení: DesignCorporation s.r.o.
  Naskové 1100/3, 150 00 Praha 5
  IČ0: 02348446
  DIČ: CZ02348446

  E-shop: www.DesignBuy.cz
  E-mail: info@DesignBuy.cz
  Telefon: +420 775 292 729

   
 3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A CENY ZBOŽÍ

  3.1 OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

  Veškeré nabízené zboží, jeho doba a způsob doručení je uvedeno na stránkách www.DesignBuy.cz
  K objednání zákazník vybere zboží z aktuálního sortimentu, vloží jej v požadovaném počtu kusů (maximálně 5 kusů od každého produktu, po předešlé dohodě více) do nákupního košíku, kde následně řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

  Zákazník uzavřením objednávky (kupní smlouvy) souhlasí, že se před objednáním seznámil s Obchodními podmínkami, rozumí jim a souhlasí s nimi. Dále souhlasí, že se seznámil s Puncovními značkami (pokud kupuje šperk), s dokumentem Instalace a obsluha svítidla (pokud kupuje svítidlo či jeho součást) a ve všech případech nákupu s dokumentem Péče o produkty a jejich údržba.

  3.2 ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
  Zákazník může zrušit objednávku s platbou NA DOBÍRKU do doby než je objednávka předána dopravci a objednávku s platbou DOPŘEDU do doby jejího uhrazení samovolně jejím neuhrazením. Objednávka zákazníka čeká na uhrazení maximálně 14 kalendářních dní, poté je automaticky zrušena. Prodejce může zrušit objednávku pokud zboží není možné doručit z důvodů: není skladem a není možné jej objednat u dodavatele; není možné zákazníkovi dodat objednané množství zboží za cenu, za níž bylo zboží objednáno; výrobce ukončil výrobu produktu nebo z důvodu takzvané vyšší moci, jako například přírodní katastrofa, živelné pohromy, přírodní kalamita, válka a další nepředvídatelné okolnosti. V tomto případě je kupujícímu vrácena celá částka, kterou uhradil za nákup zboží a jeho dopravu, případně její poměrná část, pokud bylo možné doručit část z objednaného zboží. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy a uhrazení ceny zboží zákazníkem je možné jen po předchozí dohodě prodejce a zákazníka, a to za podmínek, které si vzájemně sjednají.

  3.3 CENY ZBOŽÍ
  Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a případné další poplatky jsou součástí objednávky zboží. V některých případech může být dopravné zdarma (viz aktuální nabídka dopravy zdarma v sekci Informace - Doprava). Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení a zaplacení celkové částky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Pokud je zboží na objednávku, je jeho cena předpokládaná. Pokud by se měla lišit tato předpokládaná cena od té, za níž může být po objednání zákazníkovi doručeno, je prodejce povinen kontaktovat zákazníka za účelem potvrzení objednávky zboží za vyšší než předpokládanou cenu a následné smluvení doplatku za zboží. Prodejce si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude prodejcem stornována.

  3.4. ZBOŽÍ V AKCI A SE SLEVOU
  Prodejce může nabízet vybrané zboží se slevami dle vlastního výběru a délce trvání, které je vždy u produktu uvedeno (například po omezenou dobu či do vyprodání zásob). Vybrané zboží, které je v akci může pocházet z prezentace v kamenném obchodě a může tak nést známky opotřebení či jiných nedostatků. Nabízená sleva na takové produkty je pak adekvátní míře opotřebení či poškození. Na takováto poškození se pak nevztahuje možnost reklamace. Na produkty se slevou se nevztahuje doprava zdarma. Doprava bude účtována dle skutečných nákladů prodejce. Zákazník bude na výši dopravy předem upozorněn a bude mu nabídnut i osobní odběr zdarma.

  3.5. ZPŮSOB UHRAZENÍ CENY OBJEDNÁVKY
  Zákazník hradí celkovou cenu objednaného zboží na uvedený korunový účet prodejce pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Variabilní symbol je zákazníkovi zobrazen po úspěšném vyplnění objednávky a odeslán spolu s číslem účtu prodejce na zákazníkův předem vyplněný e-mail (zpráva též obsahuje seznam objednaného zboží). Platbu je též možné uskutečnit složenkou na každé poště. Náklady na uskutečnění platby za objednané zboží hradí zákazník. Uhrazení ceny objednávky je též možné dobírkou a to s příplatkem 50 Kč, který je účtován i při poštovném zdarma. Cena objednávky může být navýšena o nutné náklady na opětovné odeslání zásilky, kterou požaduje telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu zákazník v případě, že si zásilku nevyzvedl ve stanoveném termínu dopravcem a o zásilku projeví opakovaný zájem. Navýšení ceny nemusí být v tomto případě předem zákazníkovi vyčísleno, ale dodavatel je povinen navýšit cenu jen o částku reálně účtovanou dopravcem.

  3.6. PODMÍNKY PRO DÁRKOVÉ POUKAZY
  Platnost Dárkového poukazu je 365 dní od nákupu, do uvedeného dne do času 23:59. Dárkový poukaz není možné prodloužit. Dárkový poukaz je nutné vyčerpat během jediného nákupu do plné výše. Nákupem zboží v nižší hodnotě zbylá částka propadá. Nákup zboží ve vyšší hodnotě je možné rozdíl uhradit doplatkem. Dárkovým poukazem není možné kupovat Dárkové poukazy. Dárkový poukaz není možné vyměnit za finanční hotovost. Na jeden nákup je možné uplatnit vždy jen jeden Dárkový poukaz. Na nákup dárkového poukazu není možné využít jakékoliv slevy.

   
 4. DOPRAVA A DODACÍ LHŮTA

  4.1 ZASLÁNÍ ZBOŽÍ

  Objednané zboží bude odesláno prostřednictvím zákazníkem zvoleného dopravce bezprostředně poté, co bude od zákazníka přijata platba na účtě prodejce. Objednané zboží na dobírku bude odesláno v nejbližší možné době po přijetí objednávky. Zákazník bude o vyřízení objednávky a její předání dopravci informován na zadaný e-mail. V případě, že nebude zboží skladem, je zákazník do 5 pracovních dnů vyrozuměn o nedostupnosti zboží.

  4.2 DODACÍ LHŮTA
  Objednané zboží bude po přijetí platby na účet prodejce od zákazníka (i v případě objednání na dobírku) dle jeho dostupnosti a provozních možností odesláno v co nejkratší možné době zvoleným dopravcem, běžně do následující pracovní den, maximálně však do 7 pracovních dnů a to za předpokladů, že zboží je na skladě obchodu DesignBuy.cz. Pokud zboží není skladem, bude po zaplacení zákazníkem (případně po potvrzení objednávky) objednáno, doručeno na sklad prodejce a následně zákazníkovi odesláno v co nejkratší možnou dobu, běžně následující pracovní den, maximálně však do 7 pracovních dnů. Pokud se by se měla dodací lhůta zboží na sklad prodejce lišit od předpokládané zákazníkem, je zákazník o případném prodloužení dodací lhůty včas informován. Dodací lhůta zboží po předání dopravci se liší na základě výběru dopravce a dopravní služby. Nejkratší možná dodací lhůta je jeden pracovní den po předání zboží dopravci. Prodejce nenese zodpovědnost za chyby při doručování a prodloužení doručovací lhůty ze stran dopravce. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník uvedl ve své objednávce případně převzetím zásilky. Zákazník obdrží kód zásilky objednaného zboží pro jeho sledování. Pokud zákazník neobdrží své zboží do 14 kalendářních dnů, je povinen oznámit tuto skutečnost prodejci, který s dopravcem zahájí řízení ohledně kvality poskytovaných služeb.

  4.3 ZPŮSOB DOPRAVY
  Dopravu na zákazníkem určenou adresu zajišťuje prodejce prostřednictvím dopravce, a to na území celé České republiky i Slovenska. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy a dle ceníku prodejce ji zcela hradí zákazník. V některých případech může být dopravné zdarma, viz aktuální nabídka dopravy zdarma v sekci Informace - Doprava. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, ceny jsou uvedeny v objednávce zboží.

  4.4 PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
  Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí od dopravce. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, usnadní to případnou reklamaci. Vlastnoručním podepsáním přepravního listu dopravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že bylo doručeno mechanicky nepoškozené. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku, který může být umístěn i na obalu výrobku.

  4.5 PŘEVZETÍ ZÁSILKY OD ČESKÉ POŠTY
  Podepsáním přepravního listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. V případě poškození obalu doporučujeme zásilku nepřebírat nebo uplatnit reklamaci nejpozději do 24 hodin na příslušné poště dle dodací adresy nebo popřípadě kontaktujte Zákaznické centrum České pošty. Pokud zákazník zjistí, že zboží bylo doručeno poškozené, zdokumentuje fotografiemi poškození zboží, způsob balení zboží, obal včetně etiket (adresní štítek, samolepka křehké atp.) a reklamaci uplatní do 2 dnů u doručovatele (České pošty). Doporučujeme zdokumentovat poškození zásilky a e-mailem informovat o poškození a zahájení reklamace i odesílatele (e-shop DesignBuy.cz) pro případnou součinnost. Celé balení je nutné si ponechat po celou dobu reklamace. Zákazník objednáním dopravy u České pošty souhlasí s Poštovními podmínkami přepravce.

  4.6 PŘEVZETÍ ZÁSILKY OD PPL
  Podepsáním přepravního listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. V případě poškození obalu doporučujeme zásilku nepřebírat. Pokud zákazník zjistí, že zboží bylo doručeno poškozené, zdokumentuje fotografiemi poškození zboží, způsob balení zboží, obal včetně etiket (adresní štítek, samolepka křehké atp.) a reklamaci uplatní do 2 dnů e-mailem u odesílatele (e-shopu DesignBuy.cz). Celé balení je nutné si ponechat po celou dobu reklamace. Zákazník objednáním dopravy u PPL souhlasí s Obchodními podmínkami přepravce. Zákazník je do 2 dnů povinen zboží zkontrolovat a přesvědčit se o jeho funkčnosti i kompletnosti balení. Nekompletní balení či jakékoliv zjevné poškození je nutné nahlásit odesílateli (prodejci) a to e-mailem či telefonicky. Na pozdější reklamace tohoto rázu nebude brát zřetel.

  4.7 KOMUNIKACE MEZI ZÁKAZNÍKEM A PRODEJCEM
  Běžná komunikace mezi prodejcem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak. Zákazník může být kontaktován i telefonicky či prostřednictvím SMS, například pro potvrzení či upřesnění objednávky. Telefonické kontaktování probíhá zpravidla v pracovní dny od 10 do 18 hodin.

  4.8 NEPŘEVZETÍ, NEVYZVEDNUTÍ NEBO ODMÍTNUTÍ ZÁSILKY OD PPL/DPD/JINÍ
  Pokud si zákazník nepřevezme zboží ve stanovené lhůtě nebo neumožní kurýrní službě PPL/DPD (či jiného dopravce) doručení, a zásilka se prodejci vrátí zpět, dochází k Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka. Prodejce není povinen zákazníka o tomto skutku dále informovat. Prodejce je oprávněn po zákazníkovi vymáhat náklady na uskutečnění expedice objednávky. Částka je složena z ceny poštovného, dobečeného a balného. Takováto částka je paušálně stanovena na 200 Kč (pro nadměrné zásilky 1 000 Kč), při dopravě na Slovensko pak 249 Kč (pro nadměrné zásilky 2 000 Kč). Oprávněná fakturace na tuto částku vzniká po 14 dnech od přidělení statusu nedoručeno dopravcem. Předejít účtování této částky je možno kontaktováním prodejce do 14 dnů od nedoručení balíčku a následným osobním převzetím či jiným způsobem převzetí.

   
 5. ZÁRUKA, REKLAMACE ZBOŽÍ, SKLADNÉ

  5.1 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE

  Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu, pokud uvedena není, je stanovena na 24 měsíců. Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem, ale obchodním zákoníkem. Záruční doba je v tomto případě 12 měsíců, pokud není dohodnuto mezi subjekty jinak.

  Jako záruční list slouží zákazníkovi daňový doklad vydaný prodejcem a doručený či předaný zákazníkovi se zbožím.

  Záruka se nevztahuje na:
  - běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním, mechanické poškození, nevhodné používání zboží či vady způsobené malou či nevhodnou údržbou viz: Péče o produkty a jejich údržba
  - přirozené změny produktu zapříčiněné vlivem prostředí či vlivem času (například barevné změny z důvodů přirozeného stárnutí materiálů viz: Péče o produkty a jejich údržba. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
  - poškození myčkou na nádobí či použití v troubě, pokud není u produktu výrobcem výslovně uvedeno, že je takovéto použití povoleno
  - u produktů ze skla se záruka nevztahuje na akceptovatelné výrobní vady výrobku: do dvou bublinek až do velikosti 1 mm (nápojové sklo) nebo až 3 mm (svítidla)
  - neodborné opravy všech produktů (v záruční době musí opravy provádět autorizované servisy, kontaktujte prodejce), vztahuje se i na výměny baterií u nástěnných hodin, stolních hodin i náramkových hodinek

  5.2 REKLAMACE
  V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním (viz bod 5.1), ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Reklamaci je v tomto případě nutné uplatnit ihned po projevení vady výrobku. Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě DesignBuy.cz, zašle toto zboží spolu s kopií prodejního dokladu-faktury, vyplněným Reklamačním formulářem popisujícím vadu zboží a důvod reklamace na adresu prodejce uvedenou v bodě 2.1. Zboží je vhodné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu tak, aby reklamované zboží neutrpělo újmu vlivem běžného zacházení během přepravy. Prodejce neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží do reklamace. Pokud bylo zboží zasláno neúplně, poškozené přepravou nebo neobsahuje kopii prodejního dokladu, průvodní dopis s popisem vady a důvodem reklamace, má prodejce právo zboží zaslané do reklamace odmítnout. Vždy má však povinnost o tomto informovat zákazníka, který tuto reklamaci uplatňuje, za účelem dalšího postupu. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb., maximálně třicetidenní (30 dní).

  5.3. VYŘÍZENÍ REKLAMACE
  Prodejce či příslušné servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka e-mailem, telefonicky či korespondencí o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zboží zasláno zpět zákazníkovi buď opravené, vyměněné za nové, dodán náhradní díl či nezměněn v případě zamítnutí reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je nejpozději do 30 dnů, kdy lhůta začíná běžet, den následující po převzetí zboží. Zákazník má na vyzvednutí reklamace lhůtu 14 dnů od oznámení o vyřízení, poté je zásilka převezena na sklad, kde je uskladněna pod dobu maximálně 6 měsíců.

  5.4. NEVYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ Z REKLAMACE
  V případě nevyzvednutí reklamace do 14 dnů od vypršení reklamační lhůty, bude účtováno skladné v přiměřené výši za každý den skladování produktu (podle rozměrů produktu, minimálně však 30 Kč za každý den viz bod 5.5 Obchodních podmínek). Nevyzvedne-li si kupující reklamovanou věc ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má prodávající právo dle § 2609 zákona číslo 89/2012 Sb. reklamovanou věc prodat nebo nechat zlikvidovat na účet kupujícího. Výtěžek z prodeje má pak prodávající právo použít na pokrytí nákladů spojených se skladováním reklamované věci. Po zákazníkovi je případně oprávněn požadovat poplatek za uložení věci či za náklady za likvidaci.

  5.5 SKLADNÉ
  V případě nevyzvednutí produktu/ů z objednávky, produktu z opravy, produktu zaslaného nebo jinak dodaného z předem neznámých nebo neoprávněných důvodů (neuznaná reklamace, odstoupení od kupní smlouvy po stanovené lhůtě) bude po předem stanovené lhůtě zákazníkovi účtováno skladné v přiměřené výši za každý den skladování produktu. Cena je stanovena podle rozměrů produktu (nejdelší strana obalu produktu nebo balení nesmí přesáhnout vytyčenou cenovou kategorii, jinak je účtována cenově vyšší kategorie) nebo součtu všech produktů za každý den skladování: 30 Kč za mini velikosti obalu do 10x10x10 cm, 50 Kč za malé velikosti obalu do 30x30x30 cm; 100 Kč za střední velikosti obalu do 50x50x50 cm; 500 Kč za velké velikosti obalu nad 50x50x50 cm.

   
 6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  6.1. ODSTOUPENÍ ZÁKAZNÍKA OD KUPNÍ SMLOUVY
  Zákazník je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že prodejce nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Z hygienických důvodů není možné vracet některé druhy zboží jako například láhve na vodu, erotické pomůcky a potraviny. Zboží je zákazník povinen na své náklady vrátit na fakturační adresu prodejce (uvedenou na přiloženém dokladu k zásilce) nejpozději 14. den od převzetí zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Zásilka s vraceným zbožím musí obsahovat kopii prodejního dokladu-faktury, průvodní dopis či vyplněný formulář Odstoupení od kupní smlouvy oznamující prodejci skutečnost odstoupení od kupní smlouvy a vybraný postup pro vrácení peněz (číslo účtu). Peníze za vrácené zboží budou zákazníkovi vráceny do 14 dnů od účinnosti odstoupení od kupní smlouvy a potvrzení Opravného daňového dokladu, pokud se obě strany nedohodnou jinak, například na výměně za jiné zboží. Pokud zákazník vrací produkty křehkého charakteru (sklo, porcelán, hodiny, zrcadlo atp.), je povinen zásilku u dopravce pojistit jako Křehké. Pokud bude prodejci doručena zásilka s rozbitým obsahem, je prodejce oprávněn ji odmítnou. V případě zájmu o vrácení použitého zboží nabídneme k vrácení částku odpovídající hodnotě použitého zboží. V případě vrácení zboží z objednávky, na kterou se při nákupu vztahovala doprava zdarma, bude při odečtení vráceného produktu/ů znovu sečtena výše původní objednávky. Pokud nebude splňovat podmínky pro dopravu zdarma pro zbylé zboží, bude zákazníkovi stržena z vracené částky cena za běžnou dopravu dle aktuálně platného ceníku.

  POZOR: Nevyzvednutím zásilky u dopravce smlouva nezaniká. Prodejce je oprávněn po odsouhlasení Obchodních podmínek požadovat po zákazníkovi uhrazení vynaložených nákladů za poštovné, doběrečné, balné a přepravu. Paušalizovaná částka činí v tomto případě 300 Kč s DPH za kus/zásilku. Faktura se splatností 14 dnů na tuto částku bude zákazníkovi vystavena a zaslána na zadaný e-mail automaticky poté, co se nevyzvednutý balíček vrátí prodejci.

  ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY NENÍ MOŽNÉ:
  Odstoupení zákazníka od kupní smlouvy není možné při objednání zboží na zakázku/na míru, kde si zákazník vybere produkt vyráběný v několika různých provedení a ten je mu na míru vyroben a doručen. Například šperky na míru, kusový nábytek v požadované barevné či materiálové kombinaci, polstrovaný nábytek (židle, křesla, taburety, podnožky, stoličky,...), speciálně lakovaný či mořený nábytek, svítidla upravená na míru (barvy, povrchové úpravy, délky závěsu) a podobně. Odstoupit od kupní smlouvy není možné ani u produktů, kde je to vyloučeno z hygienických důvodů (láhve na vodu, erotické pomůcky, kartáčky na zuby atp.). Odstoupit od kupní smlouvy není možné ani v případě nákupu produktu v kamenné prodejně či zboží zakoupené na IČO.

  6.2 ODSTOUPENÍ PRODEJCE OD KUPNÍ SMLOUVY
  Prodejce je oprávněn od smlouvy odstoupit do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě, že zákazník předem neuhradil cenu za objednané zboží nebo zboží: není skladem a není možné jej objednat u dodavatele; není možné zákazníkovi dodat objednané množství zboží za cenu, za níž bylo zboží objednáno; výrobce ukončil výrobu produktu nebo z důvodu takzvané vyšší moci jako přírodní katastrofa, válka a další nepředvídatelné okolnosti. Před odstoupením je ale prodejce vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. Prodejce je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy při nepřevzetí objednávky zákazníkem. Takováto situace se řídí bodem 4.7 těchto Obchodních podmínek.

  6.3 POSTUP V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodejce zákazníkovi a zákazník prodejci přijatá plnění nejpozději do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodejci, například elektronicky na e-mailovou adresu nebo lépe písemně na uvedenou reklamační adresu prodejce. Při odstoupení je nutno uvést číslo objednávky, předložit originál dokladu o koupi zboží (fakturu) a vyplněný formulář Odstoupení od kupní smlouvy. Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží na své náklady zpět na adresu prodejce (uvedenou na faktuře) spolu fakturou a vyplněným formulářem Odstoupení od kupní smlouvy. Prodejce bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky (částka může být využita i pro nákup jiného zboží) musí být zboží zaslané zpět prodejci v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu). V případě, že je zboží vráceno prodejci v jiném než neporušeném či nekompletním stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodejcem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

  6.4 ROZPORY Z KUPNÍ SMLOUVOU
  V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

  6.5 VÝMĚNA ZBOŽÍ
  Kupující má právo ve 14denní lhůtě také na výměnu zboží za jiné. Například vyměnit velikost zakoupeného šperku za jinou velikost či jiný model. Kupující doručí nebo odešle vhodně zabalené zboží na adresu prodejce. Zásilka musí obsahovat produkt, kopii prodejního dokladu (fakturu) a vyplněný Formulář pro výměnu zboží, kde jsou specifikovány požadavky na výměnu. Prodejce po doručení kontaktuje kupujícího a případně s ním dohodne podrobnosti výměny či čas doručení (například pokud je produkt nutné objednat či vyrobit na míru).
   
 7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  7.1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA

  Prodejce shromažďuje, zpracovává a uchovává se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tyto údaje slouží k usnadnění objednávání zboží zákazníkem v budoucnu. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu prodejce zasílat e-mailem obchodní sdělení s novinkami a aktuálními nabídkami. Osobní údaje zákazníků prodejce neposkytuje žádné třetí straně ani osobě. Údaje, které prodejce o zákazníkovi uchovává na dobu neurčitou, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do sekce Profil. Svůj souhlas s uchováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat tak, že zašle e-mailovou zprávu o tomto rozhodnutí s nezbytnými informacemi na e-mail prodávajícího viz sekce Kontakt.

  7.2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodejcem a zákazníkem. Prodejce si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit bez předchozího upozornění. Změněné podmínky však vyvěsí vhodným způsobem na stránkách prodejce nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.