Vrácení zboží

Nevyhovuje Vám nebo obdarovanému zakoupený produkt? Zavolejte nám nebo napište e-mail, rádi poradíme a navrhneme možnosti pro co nejrychlejší řešení.

Vrátit zakoupené zboží můžete

Ve lhůtě 14 dnů od doručení nebo převzetí zboží nám můžete vrátit (nebo vyměnit) zboží, které jste si u nás zakoupili. Není možné vrátit (ani vyměnit) zboží zakoupené na IČO nebo zboží vyrobené pro Vás na zakázku, které je nejčastěji je takové zboží na objednávku (bližší specifikace níže).

Odstoupení zákazníka od kupní smlouvy

Zákazník je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že prodejce nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Z hygienických důvodů není možné vracet některé druhy zboží jako například láhve na vodu, erotické pomůcky a potraviny. Zboží je zákazník povinen na své náklady vrátit na fakturační adresu prodejce (uvedenou na přiloženém dokladu k zásilce) nejpozději 14. den od převzetí zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Zásilka s vraceným zbožím musí obsahovat kopii prodejního dokladu-faktury, průvodní dopis či vyplněný formulář Odstoupení od kupní smlouvy oznamující prodejci skutečnost odstoupení od kupní smlouvy a vybraný postup pro vrácení peněz (číslo účtu). Peníze za vrácené zboží budou zákazníkovi vráceny do 14 dnů od účinnosti odstoupení od kupní smlouvy a potvrzení Opravného daňového dokladu, pokud se obě strany nedohodnou jinak, například na výměně za jiné zboží. Pokud zákazník vrací produkty křehkého charakteru (sklo, porcelán, hodiny, zrcadlo atp.), je povinen zásilku u dopravce pojistit jako Křehké. Pokud bude prodejci doručena zásilka s rozbitým obsahem, je prodejce oprávněn ji odmítnou. V případě zájmu o vrácení použitého zboží nabídneme k vrácení částku odpovídající hodnotě použitého zboží. V případě vrácení zboží z objednávky, na kterou se při nákupu vztahovala doprava zdarma, bude při odečtení vráceného produktu/ů znovu sečtena výše původní objednávky. Pokud nebude splňovat podmínky pro dopravu zdarma pro zbylé zboží, bude zákazníkovi stržena z vracené částky cena za běžnou dopravu dle aktuálně platného ceníku.

POZOR: Nevyzvednutím zásilky u dopravce smlouva nezaniká. Prodejce je oprávněn po odsouhlasení Obchodních podmínek požadovat po zákazníkovi uhrazení vynaložených nákladů za poštovné, doběrečné, balné a přepravu. Paušalizovaná částka činí v tomto případě 200 Kč s DPH za kus/zásilku. Faktura se splatností 14 dnů na tuto částku bude zákazníkovi vystavena a zaslána na zadaný e-mail automaticky poté, co se nevyzvednutý balíček vrátí prodejci.

Odstoupit od kupní smlouvy není možné

Odstoupení zákazníka od kupní smlouvy není možné při objednání zboží na zakázku/na míru, kde si zákazník vybere produkt vyráběný v několika různých provedení a ten je mu na míru vyroben a doručen. Například šperky na míru, kusový nábytek v požadované barevné či materiálové kombinaci, polstrovaný nábytek (židle, křesla, taburety, podnožky, stoličky,...), speciálně lakovaný či mořený nábytek, svítidla upravená na míru (barvy, povrchové úpravy, délky závěsu) a podobně. Odstoupit od kupní smlouvy není možné ani u produktů, kde je to vyloučeno z hygienických důvodů (láhve na vodu, erotické pomůcky, kartáčky na zuby atp.). Odstoupit od kupní smlouvy není možné ani v případě nákupu produktu v kamenné prodejně či zboží zakoupené na IČO.

Odstoupení prodejce od kupní smlouvy

Prodejce je oprávněn od smlouvy odstoupit do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě, že zákazník předem neuhradil cenu za objednané zboží nebo zboží: není skladem a není možné jej objednat u dodavatele; není možné zákazníkovi dodat objednané množství zboží za cenu, za níž bylo zboží objednáno; výrobce ukončil výrobu produktu nebo z důvodu takzvané vyšší moci jako přírodní katastrofa, válka a další nepředvídatelné okolnosti. Před odstoupením je ale prodejce vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. Prodejce je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy při nepřevzetí objednávky zákazníkem. Takováto situace se řídí bodem 4.7 těchto Obchodních podmínek.

Postup v případě odstoupení od kupní smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva v některých bodech či kompletně celá od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodejce zákazníkovi a zákazník prodejci přijatá plnění nejpozději do 30 dnů od Odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že:

  1. Zákazník oznámí prodejci, že: Odstupuje od kupní smlouvy a v jakých bodech smlouvy, nejlépe elektronicky na e-mailovou adresu nebo případně písemně na uvedenou fakturační adresu prodejce. Při odstoupení je nutno uvést číslo objednávky, předložit originál dokladu o koupi zboží (fakturu) a vyplněný formulář Odstoupení od kupní smlouvy.
  2. Zákazník zašle zboží (pokud je již obdržel a převzal) na své náklady zpět na adresu prodejce (uvedenou na faktuře) spolu fakturou a vyplněným formulářem Odstoupení od kupní smlouvy. Doporučujeme využít přepravců: PPL, DPD, GLS atp. nedoporučujeme Česká pošta (zásilky se nedoručují, končí na poště a nejsou vyzvednuty). Důležité je vyplnit kontaktní údaje: náš e-mail a mobilní číslo. Využít může i doručení do kamenné prodejny v její otevírací dobu. Pokud bude zasílat dopravcem doporučujeme zaslat prodejci sledovací číslo zásilky pro bezproblémové doručení a přijetí.
  3. Prodejce bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží (rozbalení probíhá pod kamerou). Pro vrácení plné částky (částka může být využita i pro nákup jiného zboží) musí být zboží zaslané zpět prodejci v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu). V případě, že je zboží vráceno prodejci v jiném než neporušeném či nekompletním stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodejcem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
  4. Zákazníkovi je vystaven Opravný daňový doklad (nazývaný též dobropis či storno faktura), kde jsou uvedeny všechny údaje zákazníka a vracené položky. Je zde také uvedeno číslo účtu pro vrácení částky (pokud není čerpána do jiné objednávky).
  5. Po potvrzení správnosti údajů na Opravném daňovém dokladu zákazníkem je zákazníkovi vrácena uvedená částka nejpozději do 14 dnů od potvrzení.