Reklamace

Záruční doba je u všech produktů 24 měsíců od data prodeje, pokud u produktu není uvedeno jinak. Záruční doba je počítána od data převzetí zboží či zásilky od dopravce. Zákazníci nakupující v rámci své obchodní činnosti na IČ mohou uplatnit reklamaci ve zkrácené lhůtě 12 měsíců, pokud není dohodnuto jinak.

Reklamace produktu

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním nebo nesprávnou údržbou (ke stažení: Péče o produkty a jejich údržba), ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Reklamaci je nutné podat bez zbytečného dokladu hned poté, co je vada zákazníkem objevena. Správně uplatněnou reklamaci posoudíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Více informací a kompletní postup pro uplatnění reklamace najdete v našich Obchodních podmínkách v bodu 5.2.

Reklamace poškozené zásilky

Pokud došlo k poničení zboží během přepravy zásilky, je nutné reklamovat poškozenou zásilku (u prodejce nebo dopravce na jejich speciální reklamační stránce) nejpozději do 2 pracovních dnů (PPL) od doručení, ponechat si celý balík po celou dobu reklamace a oznámit prodejci neprodleně poškození zásilky. Postupujte prosím dle instrukcí v našich Obchodních podmínkách v bodu 4.5 a 4.6.

Co není možné reklamovat

Reklamovat není možné běžné opotřebení produktu, produkty poškozené nesprávným použitím, produkty poničené z důvodu nesprávné pravidelné údržby (ke stažení: Péče o produkty a jejich údržba), přirozené změny produktu zapříčiněné vlivem prostředí či vlivem času (například barevné změny z důvodů přirozeného stárnutí materiálů jako dřevo či plasty viz: Péče o produkty a jejich údržba).