Yu-Lin Huang

Taiwan

Yu-Lin Huang je mezinárodní studentka z ateliéru skla Ronyho Plesla na UMPRUM z Taiwanu tvořící v České Republice. Jejím kmenovým materiálem je keramika a porcelán, jejichž design studuje na své domácí univerzitě NTUA v Taipei na Taiwanu. Do jejích prací se promítají nejen jiné materiálové, ale také kulturní zkušenosti.

Všechny produkty od YU-LIN HUANG